Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 20 Procesregeling Centrale Raad van Beroep

Uitgebreide informatie
1.
In beginsel zes weken voor de datum van de zitting wordt de uitnodiging als bedoeld in artikel 8:56 van de Awb of de oproeping als bedoeld in artikel 8:59 van de Awb per aangetekende brief verzonden. In de uitnodiging is de naam respectievelijk zijn de namen van de (behandelend) rechter(s) vermeld.
2.
Een verzoek om uitstel van de behandeling ter zitting dient zo spoedig mogelijk na ontvangst van de uitnodiging te worden ingediend. Dit verzoek moet schriftelijk worden ingediend en voorzien zijn van een motivering. Een verzoek om uitstel dat binnen een termijn van drie weken voor de zitting is ontvangen wordt afgewezen, tenzij sprake is van een overmachtsituatie.
3.
De Raad deelt zijn beslissing op het verzoek om uitstel aan partijen mee binnen één week na ontvangst van dit verzoek.
4.
Indien de Raad getuigen oproept deelt hij de namen en woonplaatsen van deze getuigen, de plaats, de dag en het tijdstip waarop zij worden gehoord en de feiten waarop het horen betrekking heeft, zoveel mogelijk bij de uitnodiging of oproeping van partijen mee.
Inhoudsopgave
I. Voorfase
Eerste aanleg
Artikel 1. Ontvangstbevestiging/kennisgeving
Hoger beroep
Artikel 2. Ontvangstbevestiging/kennisgeving
Eerste aanleg
Artikel 3. Uitnodiging griffierecht
Hoger beroep
Artikel 4. Uitnodiging griffierecht
Eerste aanleg en hoger beroep
Artikel 5. Herstel vormverzuim
Eerste aanleg en hoger beroep
Artikel 6. Overleggen machtiging
II. Toezending van stukken
Eerste aanleg
Artikel 7. Toezending van stukken
Hoger beroep
Artikel 8. Toezenden van stukken
Eerste aanleg en hoger beroep
Artikel 9. Later inzenden van stukken
III. Versnelde behandeling
Eerste aanleg en hoger beroep
Artikel 10. Versnelde behandeling
IV. Voortgang van de procedure
Eerste aanleg en hoger beroep
Artikel 11. Bericht van behandeling
V. Vooronderzoek
Eerste aanleg en hoger beroep
Artikel 12. Repliek en dupliek
Artikel 13. Comparitie van partijen
Artikel 14. Schriftelijke inlichtingen
Artikel 15. Horen van getuigen
V. Vooronderzoek
Eerste aanleg en hoger beroep
Artikel 16. Deskundigenonderzoek (ambtshalve)
Artikel 17. Deskundigenonderzoek (op verzoek van partijen)
Artikel 18. Onderzoek ter plaatse
VI. Zitting en uitspraak
Eerste aanleg en hoger beroep
Artikel 19. Verzet na vereenvoudigde afdoening
Artikel 20. Onderzoek ter zitting
Artikel 21. Uitspraken en heropening onderzoek
VII. Algemene bepalingen en slotbepalingen
Eerste aanleg en hoger beroep
Artikel 22. Uitstelbeleid
Artikel 23. Afwijkingsbevoegdheid
Artikel 24. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken