Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 5 Procesregeling Centrale Raad van Beroep

Uitgebreide informatie
1.
Indien het beroepschrift niet voldoet aan de vereisten als bedoeld in artikel 6:5, eerste lid, onder a, c en d, van de Awb, wordt de indiener van het beroepschrift binnen twee weken na de ontvangst van het beroepschrift per gewone post uitgenodigd het geconstateerde vormverzuim te herstellen binnen vier weken na de dag van verzending van die uitnodiging.
2.
Indien de indiener van het beroepschrift niet binnen de gestelde termijn van vier weken het geconstateerde verzuim heeft hersteld, wordt de indiener alsnog bij aangetekende brief een termijn van twee weken na verzending gegeven om dit vormverzuim te herstellen. In deze uitnodiging wordt vermeld dat het beroep niet-ontvankelijk kan worden verklaard indien het geconstateerde verzuim niet binnen de gestelde termijn is hersteld.
3.
In afwijking van het tweede lid wordt aan de in het buitenland woonachtige belanghebbenden alsnog per aangetekende brief een termijn van vier weken na verzending gegeven om dit verzuim te herstellen.
Inhoudsopgave
I. Voorfase
Eerste aanleg
Artikel 1. Ontvangstbevestiging/kennisgeving
Hoger beroep
Artikel 2. Ontvangstbevestiging/kennisgeving
Eerste aanleg
Artikel 3. Uitnodiging griffierecht
Hoger beroep
Artikel 4. Uitnodiging griffierecht
Eerste aanleg en hoger beroep
Artikel 5. Herstel vormverzuim
Eerste aanleg en hoger beroep
Artikel 6. Overleggen machtiging
II. Toezending van stukken
Eerste aanleg
Artikel 7. Toezending van stukken
Hoger beroep
Artikel 8. Toezenden van stukken
Eerste aanleg en hoger beroep
Artikel 9. Later inzenden van stukken
III. Versnelde behandeling
Eerste aanleg en hoger beroep
Artikel 10. Versnelde behandeling
IV. Voortgang van de procedure
Eerste aanleg en hoger beroep
Artikel 11. Bericht van behandeling
V. Vooronderzoek
Eerste aanleg en hoger beroep
Artikel 12. Repliek en dupliek
Artikel 13. Comparitie van partijen
Artikel 14. Schriftelijke inlichtingen
Artikel 15. Horen van getuigen
V. Vooronderzoek
Eerste aanleg en hoger beroep
Artikel 16. Deskundigenonderzoek (ambtshalve)
Artikel 17. Deskundigenonderzoek (op verzoek van partijen)
Artikel 18. Onderzoek ter plaatse
VI. Zitting en uitspraak
Eerste aanleg en hoger beroep
Artikel 19. Verzet na vereenvoudigde afdoening
Artikel 20. Onderzoek ter zitting
Artikel 21. Uitspraken en heropening onderzoek
VII. Algemene bepalingen en slotbepalingen
Eerste aanleg en hoger beroep
Artikel 22. Uitstelbeleid
Artikel 23. Afwijkingsbevoegdheid
Artikel 24. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken