Let op. Deze wet is vervallen op 1 april 2013. U leest nu de tekst die gold op 31 maart 2013.

Artikel 3 Raamwet EEG-voorschriften aanbestedingen

Uitgebreide informatie
1.
Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld ten aanzien van het verstrekken van informatie door de in een aanbestedingsrichtlijn of -verordening of gedelegeerde richtlijn, verordening of beschikking bedoelde overheidsdiensten en daarmee gelijkgestelde bedrijven en instellingen aan Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en aan de Europese Commissie, voorzover dat noodzakelijk is ingevolge een in die aanbestedingsrichtlijn of -verordening of gedelegeerde richtlijn, verordening of beschikking opgenomen verplichting.
2.
Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie kan nadere voorschriften geven ten behoeve van de toepassing van een in het eerste lid bedoelde algemene maatregel van bestuur.
3.
De in het eerste lid bedoelde diensten, bedrijven en instellingen zijn verplicht de op grond van dit artikel gevraagde informatie te verstrekken.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken