1.
De bezoldiging van de burgemeester wordt bepaald overeenkomstig de tabel in bijlage I bij dit besluit.
2.
De bezoldiging van de burgemeester van meer dan één gemeente wordt bepaald overeenkomstig de tabel in bijlage I bij dit besluit met dien verstande dat wordt uitgegaan van de bezoldiging behorende bij de eerstvolgende hogere inwonersklasse.
3.
Als de bezoldiging van het personeel in de sector Rijk wijziging ondergaat, worden de bedragen genoemd in de bijlage bij ministeriële regeling overeenkomstig gewijzigd.
4.
Indien aan het personeel in de sector Rijk een eenmalige uitkering wordt toegekend, ontvangt de burgemeester een uitkering op gelijke voet.
5.
Onze Minister doet het Georganiseerd Overleg burgemeesters mededeling indien het derde of vierde lid van toepassing is.
Inhoudsopgave
- Begripsbepalingen
- Bezoldiging
- Vakantie- en eindejaarsuitkering
+ Ambtstoelage
- Vergoeding bij waarneming
- Bezoldiging en ambtstoelage bij verblijf elders
- Bezoldiging en ambtstoelage bij ziekte
- Kennisgeving bij ziekte
- Bedrijfsgeneeskundige begeleiding
- Voorzieningen in verband met ziekte
- Voorzieningen in verband met ziekte of een dienstongeval
- Bewaken en beveiligen
- Zwangerschaps- en bevallingsverlof
- Buitengewoon verlof in verband met ouderschap
- Computer- en communicatieapparatuur
- Verplaatsingskosten
- Reis- en verblijfkosten
+ Ambtswoning
- Overige vergoedingen
+ Gedrag
- Terugkeer uit het buitenland wegens dringende redenen
+ Schorsing
- Ontslag op eigen aanvraag/FPU
- Ongevraagd ontslag
- Extra uitkering bij FPU
- Uitkering bij overlijden
Artikel 47a
- Bijzondere extra uitkering
- Uitvoering extra uitkeringen
- Georganiseerd Overleg burgemeesters
- Advies- en Arbitragecommissie
- Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht