Let op. Deze wet is vervallen op 20 juli 2013. U leest nu de tekst die gold op 19 juli 2013.

Artikel 1 Rechtspositiebesluit eilandgedeputeerden en eilandsraadsleden BES

Uitgebreide informatie
1.
De eilandsraadsleden van het openbaar lichaam Bonaire genieten per jaar een vergoeding voor hun werkzaamheden van ten hoogste USD 7020 en een tegemoetkoming in de kosten daarvan van ten hoogste USD 1188.
2.
De eilandsraadsleden van de openbare lichamen Sint Eustatius en Saba genieten per jaar een vergoeding voor hun werkzaamheden van ten hoogste USD 5593 en een tegemoetkoming in de kosten daarvan van ten hoogste USD 1050.
3.
Als de bezoldiging van de ambtenaren, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Ambtenarenwet BES, wijziging ondergaat, wordt met ingang van de datum waarop die wijziging ingaat bij ministeriële regeling de vergoeding voor de werkzaamheden van de eilandsraadsleden en de tegemoetkoming in de kosten dienovereenkomstig gewijzigd, onder nadere vaststelling voor zoveel nodig, van de bedragen, genoemd in het eerste en tweede lid.
4.
De maandelijkse uitbetaling van de vergoeding voor de werkzaamheden en de tegemoetkoming in de kosten worden naar boven afgerond in hele dollars.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 1a
Artikel 2
Artikel 2a
Artikel 2b
Artikel 2c
Artikel 2d
Artikel 2e
Artikel 2a*
Artikel 2b*
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht