Let op. Deze wet is vervallen op 20 juli 2013. U leest nu de tekst die gold op 19 juli 2013.

Artikel 4a Rechtspositiebesluit gezaghebbers BES

Uitgebreide informatie
1.
De eilandgedeputeerde die op grond van artikel 90, eerste lid, van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba gedurende meer dan dertig dagen onafgebroken het ambt van gezaghebber waarneemt, ontvangt voor die tijd de voor het ambt vastgestelde bezoldiging. Op deze bezoldiging wordt de bezoldiging als eilandgedeputeerde in mindering gebracht.
2.
Het eilandsraadslid dat op grond van artikel 90, tweede lid, van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba gedurende meer dan dertig dagen onafgebroken het ambt van gezaghebber waarneemt, ontvangt voor die tijd de voor het ambt vastgestelde bezoldiging. Op deze bezoldiging wordt de schadeloosstelling als eilandsraadslid in mindering gebracht.
3.
Degene die op grond van artikel 91 van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba als waarnemend gezaghebber is aangewezen ontvangt voor de tijd van de waarneming een bezoldiging als bedoeld in artikel 1, eerste lid, met inbegrip van de toelagen, indien de waarneming:
a. dertig dagen of langer onafgebroken heeft geduurd;
b. in een tijdvak van zes maanden in totaal dertig dagen of langer heeft geduurd;
c. in een tijdvak van twaalf maanden in totaal zestig dagen of langer heeft geduurd.
Daarnaast heeft hij aanspraak op de helft van de ambtstoelage, bedoeld in artikel 3, eerste lid.
4.
Op de waarnemend gezaghebber, bedoeld in het derde lid, die voor een periode van naar verwachting een jaar of langer met de waarneming zal zijn belast, is dit besluit van overeenkomstige toepassing.
5.
Zodra een waarnemend gezaghebber ten aanzien van wie het derde lid van dit artikel is toegepast, zonder onderbreking één jaar het ambt van gezaghebber heeft waargenomen, wordt met terugwerkende kracht tot en met de ingangsdatum van de waarneming in dat openbaar lichaam, alsnog het vierde lid van dit artikel toegepast.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 2a
Artikel 3
Artikel 3a
Artikel 3b
Artikel 4
Artikel 4a
Artikel 4b
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht