Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. ARAR: Algemeen Rijksambtenarenreglement ;
b. BBRA: Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 ;
c. wet: Wet op de Kamer van Koophandel ;
d. Kamer: Kamer van Koophandel, genoemd in artikel 2 van de wet.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht