Artikel 44
De beslissing tot schorsing of herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling deelt Onze Minister mede aan:
4°. indien een aanhouding ingevolge artikel 19, tweede lid, Wetboek van Strafrecht BES, is voorafgegaan, het gezag dat de aanhouding gelastte, voorzover dit niet reeds krachtens de vorige nummers mededeling krijgt.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk II. De particuliere bemoeiingen
+ Hoofdstuk III. Algemene reclasseringswerkzaamheden
+ Hoofdstuk IV. Uitvoeringsbepalingen voorwaardelijke veroordeling
- Hoofdstuk V. Uitvoeringsbepalingen voorwaardelijke invrijheidstelling
+ Hoofdstuk VI. Hulp en steun bij gratie
+ Hoofdstuk VII. Slotbepaling
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht