Artikel 1
In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. Onze Minister: Onze Minister van Justitie;
b. reclasseringsinstelling: een erkende instelling als bedoeld in artikel 4;
c. penitentiaire inrichting: een gevangenis, huis van bewaring of inrichting voor de opvang van verslaafden;
e. klachtencommissie: de commissie, bedoeld in artikel 29.
Inhoudsopgave
- Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk 2. Degenen die reclasseringswerkzaamheden kunnen verrichten
+ Hoofdstuk 3. De reclasseringswerkzaamheden
+ Hoofdstuk 4. De subsidiëring van de reclassering
+ Hoofdstuk 5. Klachtenregeling
+ Hoofdstuk 6. Toezicht
+ Hoofdstuk 7. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken