Regeling aanwijzing niet c.e.-stof profielen 2008 en 2009
De centrale examencommissie vaststelling opgaven,
Gelet op:
Regeling aanpassing verlichtingsmaatregelen profielen havo/vwo, VO/BOB-2001/29277, Gele katern 2001, 18a;
Regeling profielen 2000, Gele katern 2000, 9 en
Het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o., artikel 39
Besluit:
Artikel 1. Aanwijzing vwo
Bij de centrale examens vwo van 2008 respectievelijk 2009 worden geen vragen gesteld over de domeinen, dan wel subdomeinen, genoemd in bijlage 1 .
Artikel 2. Aanwijzing havo
Bij de centrale examens havo van 2008 worden geen vragen gesteld over de domeinen, dan wel subdomeinen, genoemd in bijlage 2 .
Artikel 3. Keuzedomeinen centraal examen
Bij de centrale examens van 2007, 2008 en 2009 heeft het centraal examen betrekking op de Domeinen zoals genoemd in bijlage 3 .
Artikel 4. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2006
Artikel 5. Bekendmaking
Deze regeling wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Daarnaast wordt zij geplaatst op de internetsite www.cfi.nl van CFI, Agentschap van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Artikel 6. Citeertitel
Deze regeling kan worden aangehaald als de Regeling aanwijzing niet c.e.-stof profielen 2008 en 2009.
De
voorzitter van de CEVO
Inhoudsopgave
Artikel 1. Aanwijzing vwo
Artikel 2. Aanwijzing havo
Artikel 3. Keuzedomeinen centraal examen
Artikel 4. Inwerkingtreding
Artikel 5. Bekendmaking
Artikel 6. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht