Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2007. U leest nu de tekst die gold op -.

Regeling aanwijzingen staten natura-uitvaartverzekeringsbedrijf

Uitgebreide informatie
Regeling van de Verzekeringskamer van 10 januari 1996, nr. 1.112/95-3399/4, houdende uitvoering van artikel 1, tweede lid, van het Besluit staten natura-uitvaartverzekeringsbedrijf (Regeling aanwijzingen staten natura-uitvaartverzekeringsbedrijf)
De Verzekeringskamer,
Gelet op artikel 1, tweede lid, van het Besluit staten natura-uitvaartverzekeringsbedrijf;
Besluit:
1.
De aanwijzingen met betrekking tot het invullen van de staten, bedoeld in artikel 1, tweede lid, van het Besluit staten natura-uitvaartverzekeringsbedrijf, worden vastgesteld zoals zij zijn opgenomen in de bijlage bij deze regeling.
2.
De bijlage bij deze regeling ligt ter inzage bij de Verzekeringskamer.
Artikel 2
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Artikel 3
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzingen staten natura-uitvaartverzekeringsbedrijf.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlage, die ter inzage wordt gelegd bij de Verzekeringskamer.
Apeldoorn, 10 januari 1996
Verzekeringskamer,
voorzitter bestuur
lid bestuur
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht