Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.

Regeling administratievoorschrift eigen instellingen

Uitgebreide informatie
Regeling administratievoorschrift eigen instellingen
Het College voor zorgverzekeringen,
Handelende in overeenstemming met het College van toezicht op de zorgverzekeringen;
Gelet op artikel 1x7, aanhef en onder a, van de Ziekenfondswet;
Heeft in zijn vergadering van 19 december 2002 besloten:
1.
Een ziekenfonds dat zelf diensten of zaken levert, welke behoren tot de bij of krachtens de Ziekenfondswet geregelde verstrekkingen, legt de baten en lasten hiervan afzonderlijk in zijn administratie vast.
2.
Indien het ziekenfonds eveneens aan anderen levert dan de bij hem ingeschreven verzekerden ingevolge de Ziekenfondswet , legt het ziekenfonds daarnaast ook de baten en lasten van deze leveringen afzonderlijk in zijn administratie vast.
3.
Het eerste en tweede lid gelden per verstrekking.
Artikel 2
Deze regeling wordt in de Staatscourant geplaatst en treedt in werking op 1 januari 2003.
Artikel 3
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling administratievoorschrift eigen instellingen.
Voorzitter
Algemeen Directeur
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht