Artikel 2. beoordelingsnormen
De vaststellingscommissie van het desbetreffende domein van de centrale eindtoets stelt bij het vaststellen naast de toetsopgave de beoordelingsnorm vast, zijnde het correcte antwoord; bij een meerkeuzevraag de antwoordsleutel.
Inhoudsopgave
Artikel 1. begripsbepalingen
Artikel 2. beoordelingsnormen
Artikel 3. scores
Artikel 4. neutraliseren opgave
Artikel 5. omzetting score naar standaardscore
Artikel 6. bekendmaking
Artikel 7. inwerkingtreding
Artikel 8. citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht