1.
In deze regeling gelden de begripsbepalingen die zijn gegeven in artikel 1 van het Staatsexamenbesluit Nederlands als tweede taal.
2.
Voorts wordt in deze regeling verstaan onder:
voorzitter: de voorzitter van het College voor Toetsen en Examens;
examentoets: een onderscheidenlijk examen in een programmaonderdeel;
sleutel: verzameling goede antwoorden bij meerkeuzevragen.
Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 2. Beoordelingsnormen
Artikel 3. Algemene aanwijzingen
Artikel 4. Beoordelingsmodel
Artikel 5. Afwijking
Artikel 6. Aanvullende regels
Artikel 7. Aanpassing
Artikel 8. Inwerkingtreding
Artikel 9. Intrekking
Artikel 10. Bekendmaking
Artikel 11. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht