Let op. Deze wet is vervallen op 14 oktober 2009. U leest nu de tekst die gold op 13 oktober 2009.

Artikel 2 Regeling DBC GGZ Validatie

Uitgebreide informatie
Artikel 2. Dbc ggz validatie
De onder 1a genoemde zorgaanbieders zijn ten behoeve van de registratie en declaratie van DBC’s gehouden in hun registratie en declaratiesoftware een validatiemodule op te nemen. Deze dient gehanteerd te worden als instrument om de betrouwbaarheid van DBC’s te toetsen en de juistheid van de registratie te verifiëren. Verifi catie geschiedt op basis van gegevens in bronbestanden. De accountant van de instelling dient er tijdens zijn controle op toe te zien dat de validatiemodule volgens de landelijke specificaties is gebouwd en naar behoren functioneert. Voor de vereiste specificaties van de validatiemodule wordt verwezen naar “Het DBC GGZ ICT registratie- en validatiemodel 2007 van september 2006”. Dit document is te downloaden van de website van de NZa www.nza.nl. Voorts ligt het document ter inzage ten kantore van de NZa en kan het op verzoek worden toegezonden naar belanghebbenden.
Inhoudsopgave
Artikel 1. Algemeen
Artikel 2. Dbc ggz validatie
Artikel 3. Slotbepaling
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht