Let op. Deze wet is vervallen op 31 december 2015. U leest nu de tekst die gold op 30 december 2015.

Regeling examenprogramma Staatsexamen NT2 2015

Uitgebreide informatie
Regeling van het College voor examens van 1 oktober 2013, nummer CvE-13.02440, houdende vaststelling van het examenprogramma Staatsexamen Nederlands als tweede taal 2015 (Regeling examenprogramma Staatsexamen NT2 2015)
Het College voor examens,
Gelet op artikel 2, vijfde lid, aanhef en onderdeel a, van de Wet College voor examens; en het Staatsexamenbesluit Nederlands als tweede taal artikel 10, eerste lid.
Gezien de goedkeuring van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gegeven op 13 december 2013, nummer 579370;
Besluit:
Artikel 1. Examenprogramma Staatsexamen Nederlands als tweede taal 2015
Het examenprogramma staatsexamen Nederlands als tweede taal 2015 wordt vastgesteld zoals aangegeven in de bijlage 1 bij deze regeling.
Artikel 2. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2015 ten behoeve van de Staatsexamens NT2 in 2015 en vervalt per 31 december 2015.
Artikel 3. Citeertitel en bekendmaking
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling examenprogramma Staatsexamen NT2 2015.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Het College voor examens
de voorzitter:
Inhoudsopgave
Artikel 1. Examenprogramma Staatsexamen Nederlands als tweede taal 2015
Artikel 2. Inwerkingtreding
Artikel 3. Citeertitel en bekendmaking
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht