Let op. Deze wet is vervallen op 31 december 2017. U leest nu de tekst die gold op 30 december 2017.

Regeling examenprogramma Staatsexamens NT2 2017

Uitgebreide informatie
Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 5 oktober 2015 CvTE-15.01895, houdende vaststelling van het examenprogramma Staatsexamens Nederlands als tweede taal 2017 (Regeling examenprogramma Staatsexamens NT2 2017)
Het College voor Toetsen en Examens,
Gelet op artikel 2, vijfde lid, aanhef en onderdeel a, van de Wet College voor toetsen en examens; en het Staatsexamenbesluit Nederlands als tweede taal artikel 10, eerste lid.
Gezien de goedkeuring van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gegeven op 9 december 2015, nummer 859683.
Besluit:
Artikel 1. Examenprogramma Staatsexamens Nederlands als tweede taal 2017
Het examenprogramma Staatsexamens Nederlands als tweede taal 2017 wordt vastgesteld zoals aangegeven in de bijlage 1 bij deze regeling.
Artikel 2. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2017 ten behoeve van de Staatsexamens NT2 in 2017 en vervalt per 31 december 2017.
Artikel 3. Citeertitel en bekendmaking
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling examenprogramma Staatsexamens NT2 2017.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Het College voor Toetsen en Examens,
de voorzitter,
Inhoudsopgave
Artikel 1. Examenprogramma Staatsexamens Nederlands als tweede taal 2017
Artikel 2. Inwerkingtreding
Artikel 3. Citeertitel en bekendmaking
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht