Let op. Deze wet is vervallen op 1 augustus 2015. U leest nu de tekst die gold op 31 juli 2015.

Regeling examenprotocol centrale examinering mbo

Uitgebreide informatie
Regeling van het College voor examens van 17 juni 2014, nummer CvE-14.01043, houdende vaststelling van het examenprotocol centrale examinering in het mbo (Regeling examenprotocol centrale examinering mbo)
Het College voor examens,
Gelet op artikel 3 van de Wet College voor examens; het Examenbesluit beroepsopleidingen WEB artikel 6, eerste lid onderdeel j.
Gezien de goedkeuring van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gegeven op 4 juli 2014 2014, nummer 646547;
Besluit:
Artikel 1. examenprotocol
Het examenprotocol, bedoeld in artikel 6, eerste lid onderdeel j van het Examenbesluit beroepsopleidingen WEB, wordt vastgesteld als opgenomen in de bijlage bij deze regeling.
Artikel 2. bekendmaking
De regeling zal met de bijlage en toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlage kan ook geraadpleegd worden op Examenbladmbo.nl.
Artikel 3. inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2014.
Artikel 4. citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling examenprotocol centrale examinering mbo.
Het College voor examens,
de voorzitter,
Inhoudsopgave
Artikel 1. examenprotocol
Artikel 2. bekendmaking
Artikel 3. inwerkingtreding
Artikel 4. citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht