Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2014. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 1 Regeling financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer

Uitgebreide informatie
1. De fracties, zoals omschreven in artikel 11, eerste lid en artikel 12, eerste en tweede lid van het Reglement van Orde, ontvangen van de Tweede Kamer een bijdrage als tegemoetkoming in de kosten die nodig zijn om de fractie goed te laten functioneren.
2. De bijdrage als bedoeld in het vorige lid van dit artikel wordt verstrekt aan een door de fractie op te richten stichting, dan wel andere vorm van rechtspersoonlijkheid. De statuten van de stichting of andere rechtspersoonlijkheid, evenals wijziging van deze statuten, behoeven de goedkeuring van het Presidium.
3. Op de toekenning van een bijdrage door het Presidium aan de in het tweede lid van dit artikel bedoelde stichting of andere rechtspersoonlijkheid zijn de bepalingen van deze regeling van overeenkomstige toepassing.
4. Het Presidium kan voor de bepaling in het tweede lid van dit artikel ontheffing verlenen.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht