Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2014. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 3 1 a Regeling financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer

Uitgebreide informatie
1. In de kosten dan wel uitgaven over enig jaar van een fractie wordt als volgt bijgedragen:
a. per zetel een bedrag gelijk aan de jaarlijkse loonsom van een rijksambtenaar met een bezoldiging volgens regel 9 van schaal 8 van het BBRA, vermeerderd met werkgeverslasten;
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht