Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2014. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 4 Regeling financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer

Uitgebreide informatie
1. Het in artikel 3, eerste lid onder a. genoemde bedrag per zetel strekt ertoe voor de leden ondersteuning van adequaat niveau te verzekeren. Ieder lid heeft het recht op eigen naam met een persoonlijke assistent naar eigen keuze een schriftelijke arbeidsovereenkomst aan te gaan. In dat geval heeft de fractie de door dat lid afdwingbare verplichting een bedrag tot ten hoogste tweederden van het in artikel 3 lid 1 onder a. genoemde bedrag op diens verzoek daartoe voor het lid beschikbaar te houden.
2. Wanneer het lidmaatschap van de Tweede Kamer van het betreffende lid eindigt anders dan tengevolge van verkiezingen, loopt deze verplichting door in de maand waarin het lidmaatschap wordt beëindigd èn in de drie daaropvolgende kalendermaanden. Hiertoe wordt het fractiebudget verhoogd.
3. Het Presidium beoordeelt of van een arbeidsovereenkomst in de zin van deze regeling sprake is.
4. De salarisbetalingen en overige financiële verplichtingen die voortvloeien uit een schriftelijke arbeidsovereenkomst tussen het lid en de persoonlijk assistent worden rechtstreeks, zonder tussenkomst van het lid, uitgevoerd door de betrokken fractie.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht