Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2014. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 4 1 Regeling financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer

Uitgebreide informatie
1. Het in artikel 3, eerste lid onder a. genoemde bedrag per zetel strekt ertoe voor de leden ondersteuning van adequaat niveau te verzekeren. Ieder lid heeft het recht op eigen naam met een persoonlijke assistent naar eigen keuze een schriftelijke arbeidsovereenkomst aan te gaan. In dat geval heeft de fractie de door dat lid afdwingbare verplichting een bedrag tot ten hoogste tweederden van het in artikel 3 lid 1 onder a. genoemde bedrag op diens verzoek daartoe voor het lid beschikbaar te houden.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht