Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2014. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 8 1 Regeling financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer

Uitgebreide informatie
1. De penningmeester van een fractie dan wel diens gemachtigde of, bij gebreke van een penningmeester, de voorzitter van een fractie, dient binnen drie maanden na een kalenderjaar, een jaarafrekening en een balans in bij het Presidium van de Tweede Kamer, dat afschrift van deze gegevens doet toekomen aan een door het Presidium aangewezen accountant.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht