Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2014. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 8 7 Regeling financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer

Uitgebreide informatie
7. Bij splitsing van een fractie als bedoeld in artikel 6, vierde lid, dient de functionaris bedoeld in het eerste lid van dit artikel, binnen twee maanden een afrekening en een balans over de periode tot aan het moment van splitsing in bij het Presidium. Na advies van de in het eerste lid van dit artikel genoemde accountant stelt het Presidium de bedragen vast van a) het totaal aan uitgaven van de fractie in de betreffende periode dat uit de bijdrage bekostigd is en b) de verrekening van de ontvangen voorschotten in die periode. Het saldo van die afrekening kan worden toegerekend aan alle leden van de oorspronkelijke fractie. In het geval van een negatief saldo zijn de leden van de oorspronkelijke fractie hoofdelijk aansprakelijk.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht