Artikel 1
Deze regeling verstaat onder:
a. wet:
Wet op de vennootschapsbelasting 1969 ;
b. andere geldeenheid:
geldeenheid van een Mogendheid waarvan de door de Europese Centrale Bank vastgestelde informatieve wisselkoers wordt gepubliceerd op een voor het publiek algemeen toegankelijke informatiedrager van deze instelling;
c. koers van de andere geldeenheid:
de in onderdeel b bedoelde wisselkoers;
d. gemiddelde koers van de andere geldeenheid over het desbetreffende jaar:
het rekenkundige gemiddelde van de dagkoersen van de andere geldeenheid gedurende het desbetreffende jaar;
e. overgangstijdstip:
tijdstip met ingang waarvan de belastingplichtige het belastbare bedrag berekent in een andere geldeenheid dan de euro;
f. teruggangstijdstip:
tijdstip met ingang waarvan de belastingplichtige ophoudt het belastbare bedrag te berekenen in een andere geldeenheid dan de euro.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht