Artikel 2
Voor de provincies, met uitzondering van de provincie Flevoland, wordt het bedrag bedoeld in artikel 160 c , derde lid, onderdeel a , van de Provinciewet , voor het uitkeringsjaar 1987, 1988, 1989, onderscheidenlijk 1990, verhoogd met een bedrag dat, vermenigvuldigd met het uitkeringspercentage en gedeeld door 100, gelijk is aan het overeenkomstige bedrag, genoemd in tabel 1, behorende bij dit besluit.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht