1.
Aan de provincies onderscheidenlijk ten laste van de provincies, met uitzondering van de provincie Flevoland, wordt voor het uitkeringsjaar 1987, 1988, onderscheidenlijk 1989, een uitkering gedaan, onderscheidenlijk een korting op de algemene uitkering toegepast, overeenkomstig de bedragen, genoemd in tabel 2 behorende bij dit besluit.
2.
De artikelen 160 b tot en met 160 d van de Provinciewet zijn niet van toepassing op de uitkeringen en de kortingen, bedoeld in het eerste lid.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht