1.
Een aanvraag voor een certificaat van goedkeuring van een vervoermiddel als bedoeld in artikel 18, eerste lid, of artikel 19, eerste lid, van verordening (EG) nr. 1/2005 wordt ingediend bij de Dienst Wegverkeer, bedoeld in artikel 4a van de Wegenverkeerswet 1994.
2.
De minister kan het certificaat van goedkeuring schorsen of intrekken in de gevallen, bedoeld in artikel 26, vierde lid, aanhef en onderdeel c, van verordening (EG) nr. 1/2005.
3.
Ter vergoeding van de kosten ter behandeling van een aanvraag als bedoeld in het eerste lid, wordt bij de aanvrager een bedrag in rekening gebracht overeenkomstig de door de Dienst Wegverkeer vastgestelde tarieven met betrekking tot dierenvervoer.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen
+ Hoofdstuk 2. Dieren die gehouden mogen worden
+ Hoofdstuk 3. Administratie van diergeneesmiddelen door de houder van dieren
- Hoofdstuk 4. Dierenvervoer
+ Hoofdstuk 5. Doden van dieren
+ Hoofdstuk 6. Verzorging vleeskuikens
+ Hoofdstuk 7. Registratie van legkippenhouders
+ Hoofdstuk 7a. Handelsnormen pluimveekuikens
+ Hoofdstuk 7b. Houden van konijnen voor productie
+ Hoofdstuk 8. Bedrijfsmatig houden van dieren anders dan voor landbouwdoeleinden
+ Hoofdstuk 9. Overige bepalingen
+ Hoofdstuk 10. Wijziging en intrekking van regelingen
+ Hoofdstuk 11. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht