Let op. Deze wet is vervallen op 31 december 2007. U leest nu de tekst die gold op 30 december 2007.

Artikel 2:6 Regeling innovatieve financiële instrumenten en immateriële activa

Uitgebreide informatie
1.
Als onderdeel van een instrument is een rente-opstap in samenhang met een call-optie toegestaan, mits dit in de emissievoorwaarden is beperkt tot één rente-opstap gedurende de looptijd van de lening waarvan pas na verloop van minimaal 10 jaar gebruik kan worden gemaakt, en aan paragraaf 2.1 is voldaan.
2.
De in het eerste lid bedoelde rente-opstap ten opzichte van de initiële rentevergoeding bedraagt ten hoogste 100 basispunten dan wel ten hoogste 50% van de initiële credit spread, in beide gevallen gecorrigeerd voor het effect van een verandering van de relevante rentebases.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
- Hoofdstuk 2. Innovatief kernkapitaal
+ Hoofdstuk 3. Immateriële activa
+ Hoofdstuk 4. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht