Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2019. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 11 Regeling kwaliteitsaspecten netbeheer elektriciteit en gas

Uitgebreide informatie
1.
In het kwaliteits- en capaciteitsdocument neemt de netbeheerder op:
a. de resultaten van de raming van de totale behoefte aan capaciteit voor het transport van elektriciteit of van gas, bedoeld in artikel 14, eerste lid;
b. de capaciteitsknelpunten;
c. de wijze waarop hij voornemens is te voorzien in de totale behoefte aan capaciteit, bedoeld in artikel 14, eerste lid, en de wijze waarop hij daarbij voornemens is de capaciteitsknelpunten op te lossen;
d. een afschrift van de procedure, bedoeld in artikel 14, tweede lid;
e. de vastgestelde risico’s en een afschrift van de uitgevoerde risicoanalyse, bedoeld in artikel 15, tweede lid;
f. de maatregelen ten aanzien van onderhoud en vervanging, bedoeld in artikel 15, vierde lid;
g. een afschrift van het investeringsplan, bedoeld in artikel 16, eerste lid, onderdeel a;
h. een afschrift van het onderhoudsplan, bedoeld in artikel 16, eerste lid, onderdeel b;
i. een afschrift van het plan, bedoeld in artikel 16, eerste lid, onderdeel c.
2.
Het kwaliteits- en capaciteitsdocument wordt gebaseerd op gegevens uit het kwaliteitsbeheersingssysteem, bedoeld in artikel 15, eerste lid.
3.
De periodes waarop het kwaliteits- en capaciteitsdocument betrekking heeft, zijn voor de netbeheerder van het landelijk net ten aanzien van de onderwerpen, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a tot en met d, en f tot en met h, de periodes, bedoeld in de artikelen 14, eerste lid, 15, zesde lid, en 16, derde lid.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen
+ Hoofdstuk 2. Registratieverplichtingen
- Hoofdstuk 3. Kwaliteitsbeheersing en capaciteit
+ Hoofdstuk 3a. Calamiteitenplannen en voorvallen
+ Hoofdstuk 4. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken