Let op. Deze wet is vervallen op 1 maart 2010. U leest nu de tekst die gold op 28 februari 2010.

Regeling model keuringsrapport

Uitgebreide informatie
Regeling model keuringsrapport
De Directie van de Dienst Wegverkeer,
Gelet op artikel 29, tweede lid, van de Regeling Erkenning en keuringsbevoegdheid APK;
Besluit:
Artikel 1
Het model keuringsrapport als bedoeld in artikel 29, tweede lid, van de Regeling Erkenning en keuringsbevoegdheid APK en het model vervangend keuringsbewijs als bedoeld in artikel 80, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994 wordt vastgesteld overeenkomstig bijlage 1 van deze regeling.
Artikel 2
Het model als bedoeld in artikel 1 moet voorzien zijn van een gele doorslag indien de invulling niet rechtstreeks plaatsvindt uit het keuringsregister.
Artikel 3
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot 1 mei 2009.
Artikel 4
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling model keuringsrapport.
Deze regeling zal met de toelichting en bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Directie
Algemeen Directeur.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht