Regeling model opnamekaart gasinstallatie
De directie van de Dienst Wegverkeer,
Gelet op artikel 24, zevende lid van de Regeling houdende eisen met betrekking tot een erkenning voor het uitvoeren van een wijziging in de constructie van een voertuig (Regeling aanpassing voertuigen)
Besluit:
Artikel 1
Het model opnamekaart gasinstallatie als bedoeld in artikel 24, zevende lid, van de Regeling aanpassing voertuigen wordt vastgesteld overeenkomstig bijlage 1 .
1.
De achterzijde van bijlage 1 is blanco en mag niet van schrifttekens of afbeeldingen worden voorzien.
2.
Het model in bijlage 1 is van A4 formaat
Artikel 3
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.
Artikel 4
De regeling word aangehaald als: Regeling model opnamekaart gasinstallatie.
Deze regeling zal met toelichting en bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.
De directie van de Dienst Wegverkeer,
Algemeen Directeur,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht