Let op. Deze wet is vervallen op 1 augustus 2015. U leest nu de tekst die gold op 31 juli 2015.

Regeling omzetting scores in cijfers bij centrale examinering mbo

Uitgebreide informatie
Regeling van het College voor examens van 15 april 2014, nummer CvE-14.01040, houdende vaststelling van regels voor de omzetting van scores in cijfers bij centrale examinering in het mbo (Regeling omzetting scores in cijfers bij centrale examinering mbo)
Het College voor examens,
Gelet op artikel 3 van de Wet College voor examens; en het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB artikel 6, eerste lid onderdeel g;
Gezien de goedkeuring van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gegeven op 12 mei 2014, nummer 629707;
Besluit:
Artikel 1. omzetting score in cijfers
De omzetting van scores in cijfers, bedoeld in artikel 6, eerste lid onderdeel g van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB geschiedt op de in de bijlage bij deze regeling vastgestelde wijze.
Artikel 2. bekendmaking
De regeling zal met de bijlage en toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlage kan ook geraadpleegd worden op Examenbladmbo.nl.
Artikel 3. inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2014.
Artikel 4. citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling omzetting scores in cijfers bij centrale examinering mbo.
Het College voor examens,
de voorzitter,
Inhoudsopgave
Artikel 1. omzetting score in cijfers
Artikel 2. bekendmaking
Artikel 3. inwerkingtreding
Artikel 4. citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht