Artikel 8
Nadat de Kamer tot het instellen van een parlementair onderzoek heeft besloten, draagt zij de uitvoering op aan een in te stellen enquĂȘtecommissie als bedoeld in artikel 1, tweede lid, onder a, dan wel een tijdelijke commissie als bedoeld in artikel 1, tweede lid, onder b. In beide gevallen wordt de commissie samengesteld conform artikel 25 van het Reglement van Orde. De benoeming van de voorzitter van de commissie vindt plaats conform artikel 26 van het Reglement van Orde.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemeen en definities
+ Hoofdstuk 2. Besluitvorming
- Hoofdstuk 3. Bevoegdheden en uitvoering
+ Hoofdstuk 4. Aanbieding en beëindiging
+ Hoofdstuk 5. Archivering en toegankelijkheid van documenten
+ Hoofdstuk 6. Slotbepaling
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht