1.
Door een of meer leden of een commissie wordt een onderzoeksvoorstel opgesteld.
2.
Het onderzoeksvoorstel bevat in ieder geval:
a. de aanleiding voor het onderzoek,
b. een vastomlijnde onderzoeksvraag en een opsplitsing daarvan in deelvragen,
c. een indicatie van de kosten van het onderzoek,
d. een indicatie van de tijdsduur van het onderzoek,
e. een indicatie van de benodigde (ambtelijke) ondersteuning,
f. een onderbouwde keuze voor het in te zetten onderzoeksinstrument:
1º. een in te stellen enquêtecommissie als bedoeld in artikel 1, tweede lid, onder a,
2º. een in te stellen tijdelijke commissie als bedoeld in artikel 1, tweede lid, onder b,
3º. onderzoek voor de Kamer door derden als bedoeld in artikel 1, tweede lid, onder c,
4º. onderzoek voor de Kamer door derden als bedoeld in artikel 1, tweede lid, onder d.
3.
Het Presidium kan een aangenomen motie tot het doen van onderzoek aan de meest betrokken commissie(s) voorleggen voor een nadere invulling van een of meer van de in het tweede lid genoemde onderwerpen.
Artikel 5
Een voorstel om de Algemene Rekenkamer te verzoeken een onderzoek uit te voeren geldt als een voorstel voor onderzoek, bedoeld in artikel 1, tweede lid, onder d.
Artikel 6
Het onderzoeksvoorstel wordt aan het Presidium gezonden. Het Presidium behandelt het onderzoeksvoorstel en geeft de Kamer hierover advies.
Artikel 7
De Kamer besluit over het voorstel.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemeen en definities
- Hoofdstuk 2. Besluitvorming
+ Hoofdstuk 3. Bevoegdheden en uitvoering
+ Hoofdstuk 4. Aanbieding en beëindiging
+ Hoofdstuk 5. Archivering en toegankelijkheid van documenten
+ Hoofdstuk 6. Slotbepaling
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht