1.
De documenten die onder een enquêtecommissie of een tijdelijke commissie berusten gaan met ingang van de dag waarop de commissie haar werkzaamheden beëindigt van rechtswege over op de Kamer.
2.
Bij extern onderzoek berust de verantwoordelijkheid voor de archivering bij de uitvoerder, voor zover de Kamer geen aanspraak wenst te maken op de door derden in opdracht van de Kamer verzamelde documenten.
1.
Er wordt tot de dag waarop de tijdelijke commissie haar rapport aanbiedt aan de Kamer geen inzage gegeven in documenten die onder de commissie berusten tenzij de tijdelijke commissie anders besluit.
2.
De tijdelijke commissie kan beperkingen stellen aan de openbaarheid van documenten die onder haar berusten.
Artikel 19
Bij extern onderzoek berust de verantwoordelijkheid voor de toegang tot het archief bij de uitvoerder met inachtneming van artikel 17, tweede lid.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemeen en definities
+ Hoofdstuk 2. Besluitvorming
+ Hoofdstuk 3. Bevoegdheden en uitvoering
+ Hoofdstuk 4. Aanbieding en beëindiging
- Hoofdstuk 5. Archivering en toegankelijkheid van documenten
+ Hoofdstuk 6. Slotbepaling
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht