Let op. Deze wet is vervallen op 15 juli 2009. U leest nu de tekst die gold op 14 juli 2009.

Artikel 2 Regeling personenvervoer van deur tot deur en op maat

Uitgebreide informatie
1.
De minister stelt ieder kalenderjaar een of meer programma’s vast. Een programma bevat een beschrijving van met elkaar samenhangende doelstellingen en soorten projecten, gericht op de ontwikkeling van dienstverlening in personenvervoer waardoor de bereikbaarheid wordt vergroot, het milieu minder wordt belast en het gebruiksgemak wordt verbeterd. Tevens bevat ieder programma criteria ter beoordeling van de aanvragen in het kader van dat programma.
2.
De minister maakt ieder kalenderjaar in de Staatscourant bekend:
a. de programma’s, of de zakelijke inhoud ervan, ten behoeve waarvan met toepassing van deze regeling een subsidie kan worden verstrekt;
b. de termijn waarbinnen in het kader van de onderscheiden programma’s aanvragen moeten zijn ontvangen;
c. het subsidieplafond en de wijze van verdeling per programma of onderdeel daarvan;
d. de programmabeheerder van ieder programma.
Inhoudsopgave
- § 1. Algemene Bepalingen
+ § 2. Aanvraag en beslissing op de aanvraag
+ § 3. Verplichtingen van de subsidie-ontvanger
+ § 4. Voorschotten
+ § 5. Subsidievaststelling
+ § 6. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht