Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2014. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 3:4 Regeling solvabiliteitseisen operationeel risico Wft 2010

Uitgebreide informatie
Artikel 3:4
Voor de toepassing van de standaardbenadering worden de in de onderstaande tabel 1 genoemde business lines en bijbehorende percentages onderscheiden. Rsk 2010 Rsk 2010 Tabel 1. Business lines, activiteiten en bijbehorende percentages
Business line Activiteiten Percentage
1. Ondernemingsfinanciering Het overnemen van financiële instrumenten en/of plaatsing van financiële instrumenten met plaatsingsgarantie 18%
  Dienstverlening in verband met het overnemen van financiële instrumenten  
  Beleggingsadvies  
  Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende aangelegenheden, alsmede advisering en dienstverrichting op het gebied van fusies en overnames van ondernemingen  
  Onderzoek en advies op beleggingsgebied en financiële analyse of andere vormen van algemene aanbevelingen in verband met transacties in financiële instrumenten  
     
2. Handel en verkoop Het handelen voor eigen rekening 18%
  Het ontvangen en doorgeven van orders met betrekking tot één of meer financiële instrumenten  
  Het uitvoeren van orders voor rekening van cliënten  
  Het plaatsen van financiële instrumenten zonder plaatsingsgarantie  
  Activiteiten in samenhang met multilaterale handelsfaciliteiten  
     
3. Courtagediensten ten behoeve van particulieren en kleine partijen (Activiteiten met individuele natuurlijke personen of met kleine en middelgrote ondernemingen die voldoen aan de in de genoemde criteria om in de categorie vorderingen op particulieren en kleine partijen te kunnen worden opgenomen.) Het ontvangen en doorgeven van orders met betrekking tot één of meer financiële instrumenten 12%
Het uitvoeren van orders voor rekening van cliënten  
Het plaatsen van financiële instrumenten zonder plaatsingsgarantie  
     
4. Zakelijke bankdiensten Inontvangstneming van deposito's of andere terugbetaalbare gelden 15%
  Verstrekken van leningen  
  Leasing  
  Verlenen van garanties en stellen van borgtochten  
     
5. Bankdiensten ten behoeve van particulieren en kleine partijen (activiteiten met individuele natuurlijke personen of met kleine en middelgrote ondernemingen die voldoen aan de in de genoemde criteria om in de categorie vorderingen op particulieren en kleine partijen te kunnen worden opgenomen. ) Inontvangstneming van deposito's of andere terugbetaalbare gelden 12%
Verstrekken van leningen  
Leasing  
Verlenen van garanties en stellen van borgtochten  
     
6. Betaling en afwikkeling Betalingsverkeer en -transacties 18%
  Clearing en settlement van effectentransacties  
     
7. Bemiddelingsdiensten Fysiek en administratief bewaarbedrijf en beheer van financiële instrumenten voor rekening van cliënten, met inbegrip van bewaarneming alsmede daarmee samenhangende diensten zoals liquiditeiten- en/of zekerhedenbeheer en securities lending 15%
     
8. Vermogensbeheer Beheer van portefeuilles 12%
  Beheer van instellingen voor collectieve belegging in effecten  
  Andere vormen van vermogensbeheer  
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk 2. Basisindicatorbenadering
- Hoofdstuk 3. Standaardbenadering
+ Hoofdstuk 4. Geavanceerde benadering
+ Hoofdstuk 5. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht