Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel doelgroep Regeling suppletie FPU primair en voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Uitgebreide informatie
Doelgroep
Deze regeling is van toepassing op bevoegde gezagsorganen in het basisonderwijs, speciaal onderwijs, het voortgezet onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, alsmede de instellingen voor beroeps- en volwasseneneducatie. Herintreder in de zin van de regeling is de wachtgelder die een wachtgelduitkering geniet (tot de vijfenzestig jarige leeftijd) op grond van een dienstverband bij een bevoegd gezag als boven bedoeld en in dienst treedt bij een bevoegd gezag (eveneens als boven bedoeld).
Inhoudsopgave
Inleiding
Doelgroep
Recht op suppletie
Omvang van de suppletie
1. suppletie op FPU-uitkering
2. berekening omvang suppletie
Aanvraag suppletie
Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht