Regeling van het College voor examens van 15 april 2014, nummer CvE-14.01070, houdende vaststelling van de syllabi voor de centrale examens in het v.w.o., h.a.v.o. en v.m.b.o. 2016, nadere vaststelling van enkele syllabi 2015, tevens initiële vaststelling toetswijzer rekentoets VO 2015 (Regeling syllabi centrale examens VO 2016)
Het College voor Examens,
Gelet op artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel f, van de Wet College voor examens;
Gezien de goedkeuring van de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gegeven op 13 mei 2014, kenmerk 629550;
Besluit:
1.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
2.
De syllabi als bedoeld in artikel 1, 2 en 3 worden bekend gemaakt op www.examenblad.nl.
Artikel 5. Inwerkingtreding [Materieel uitgewerkt per 01-01-2017]
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt:
1. betreffende artikel 1: per 1 januari 2017;
2. betreffende artikel 2: per 1 januari 2016;
3. betreffende artikel 3: per 1 januari 2016.
Artikel 6. Citeertitel [Materieel uitgewerkt per 01-01-2017]
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling syllabi centrale examens VO 2016.
Het College voor examens,
de voorzitter,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4. Bekendmaking
Artikel 5. Inwerkingtreding
Artikel 6. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht