Regeling van het College voor toetsen en examens van 26 juni 2015, nummer CvTE-15.01719, houdende vaststelling van de syllabi voor de centrale examens in het vwo, havo en vmbo 2017, nadere vaststelling van enkele eerder vastgestelde syllabi, tevens preliminaire vaststelling van enkele syllabi 2018, 2019 en 2020, (Regeling syllabi centrale examens VO 2017)
Het College voor Toetsen en Examens,
Gelet op artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel f, van de Wet College voor toetsen en examens;
Gezien de goedkeuring van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gegeven op 6 augustus 2015, kenmerk 787950;
Besluit:
1.
[Vervallen.]
2.
De syllabi, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel f, van de Wet College voor toetsen en examens worden vastgesteld voor de centrale examens 2019 voor de vakken als vermeld in bijlage 3b bij deze regeling, en maken na bekendmaking deel uit van deze regeling.
3.
De syllabi, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel f, van de Wet College voor toetsen en examens worden vastgesteld voor de centrale examens 2020 voor de vakken als vermeld in bijlage 3c bij deze regeling, en maken na bekendmaking deel uit van deze regeling.
1.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
2.
De syllabi als bedoeld in artikel 1, 2 en 3 worden bekendgemaakt op www.examenblad.nl.
Artikel 5. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt:
1. betreffende artikel 1: per 1 januari 2018;
2.1 betreffende artikel 2 lid 1: per 1 januari 2017;
2.2 betreffende artikel 2 lid 2: per 1 januari 2018;
2.3 betreffende artikel 2 lid 3: per 1 januari 2019;
3.1 betreffende artikel 3 lid 1: per 1 januari 2019;
3.2 betreffende artikel 3 lid 2: per 1 januari 2020;
3.3 betreffende artikel 3 lid 3: per 1 januari 2021.
Artikel 6. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling syllabi centrale examens VO 2017.
Het College voor Toetsen en Examens,
de voorzitter,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3. Preliminaire vaststelling van enkele syllabi 2018, 2019 en 2020
Artikel 4. Bekendmaking
Artikel 5. Inwerkingtreding
Artikel 6. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht