Regeling van het College voor examens van 17 juni 2014, nummer CvE-14.01699, houdende vaststelling van de syllabi voor de centrale examens wiskunde in het h.a.v.o. 2017 en v.w.o. 2018 (Regeling syllabi centrale examens wiskunde h.a.v.o. 2017 en v.w.o. 2018)
Het College voor Examens,
Gelet op artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel f, van de Wet College voor examens ;
Gezien de goedkeuring van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gegeven op 28 juni 2014, kenmerk 645495;
Besluit:
Artikel 3. Inwerkingtreding [Materieel uitgewerkt per 01-01-2019]
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt:
1. betreffende artikel 1 : per 1 januari 2018;
2. betreffende artikel 2 : per 1 januari 2019.
Artikel 4. Citeertitel [Materieel uitgewerkt per 01-01-2019]
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling syllabi centrale examens wiskunde h.a.v.o. 2017 en v.w.o. 2018.
1.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
2.
De syllabi als bedoeld in artikel 1 en 2 worden bekend gemaakt op www.examenblad.nl.
Het College voor examens,
de voorzitter,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3. Inwerkingtreding
Artikel 4. Citeertitel
Artikel 5. Bekendmaking
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht