Regeling Tarief Uitleen 11-01
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa),
heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)
gegeven de inhoud van:
de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven extramurale zorg 2011, met nummer CA-300-459.
en gelet op:
artikel 35 en artikel 52, vijfde lid, Wmg
besloten:
dat rechtsgeldig
door:
zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, onder 1 en 2 van de Wmg, die zijn toegelaten voor de functie Uitleen van verpleegartikelen als omschreven in het Besluit zorgaanspraken AWBZ .
Vanaf 1 januari 2011 tot 1 januari 2012
Tarief uitlening Uitleen verpleegartikelen in rekening mag worden gebracht.
Het tarief is te downloaden van de website www.nza.nl
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht