Regeling tarieven CBR 2012
De algemeen directeur van de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen,
Overwegende dat door de Minister van Verkeer en Waterstaat op grond van de regeling van 14 mei 1996, Staatscourant 101, goedkeuring is verleend aan de door het CBR te hanteren tarieven voor het jaar 2012;
Besluit:
Artikel 1
De tarieven van de CBR-examens op grond van de Wegenverkeerswet 1994 luiden als volgt:
     
Eigen verklaring (voor Verklaring van geschiktheid) 23,40
     
Theorie-examen    
Theorie-examen A, B en AM klassikaal 34,00
Toeslag theorie-examen A, B en AM individueel 37,55
Toeslag klassikaal theorie-examen andere talen 5,30
     
Praktijkexamen    
AM (bromfiets) 97,15
AM (brommobiel) 97,15
A Voertuigbeheersing 46,70
A Verkeersdeelneming 109,35
B 94,75
B-faalangst 159,70
E bij B 94,75
     
Toeslag spoedbehandeling 16,45
Toeslag afroep-praktijkexamen A, B, E bij B 16,45
     
Tussentijdse toets    
A Verkeersdeelneming 94,75
B 94,75
E bij B 94,75
     
Rijopleiding in Stappen: praktijkexamen B    
Toets 3/tussentijdse toets 94,75
Praktijkexamen B 94,75
     
Tarieven nader onderzoek rijvaardigheid    
AM (Bromfiets) 115,70
AM (Brommobiel) 115,70
A Verkeersdeelneming 134,70
B 104,85
B-faalangst 159,70
E bij B 104,85
C 174,90
D 174,90
E bij C en D 174,90
     
Toeslag spoedbehandeling 16,45
Toeslag afroep-examen 16,45
     
Tussentijdse toets nader onderzoek rijvaardigheid    
A Verkeersdeelneming 104,85
B 104,85
E bij B 104,85
     
Theorie-examen CCV    
Theorie R/V1 (verkeer & techniek meerkeuzevragen) 62,25
Theorie R2 en V2 (administratie meerkeuzevragen) 62,25
Theorie V3 (adm. case studies) 70,50
     
Praktijkexamen CCV    
Praktijkexamen C 174,90
Praktijkexamen CE 174,90
Praktijkexamen D 174,90
Praktijkexamen DE 174,90
     
Toeslag Spoedbehandeling C, D, E bij C of E bij D 20,10
     

Alle tarieven zijn inclusief 19% BTW.
Artikel 2
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.
Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Rijswijk, 9 november 2011
De algemeen directeur van de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen:
algemeen directeur.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht