Let op. Deze wet is vervallen op 7 april 2014. U leest nu de tekst die gold op 6 april 2014.

Regeling tarieven CBR-examens 2008

Uitgebreide informatie
Regeling tarieven CBR-examens 2008
De algemeen directeur van de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen,
Gelet op de artikelen 51, 57, 98, 158 en 197 lid 2 van het Reglement Rijbewijzen;
Overwegende dat door de Minister van Verkeer en Waterstaat op grond van de regeling van 14 mei 1996, Staatscourant 101 goedkeuring is verleend als bedoeld in vorenvermelde artikelen;
Besluit:
Artikel 1
De tarieven van de CBR-examens op grond van de Wegenverkeerswet 1994 luiden als volgt:
1. Theorie-examens CBR      
1.1 Klassikaal theorie-examen A/B/AM 31,40 *
1.2 Toeslag aangepast klassikaal theorie-examen A/B 4,90 *
1.3 Toeslag individueel theorie-examen A/B/AM 34,65 *
1.4 Theorie-examen C/D 43,15  
         
2. Praktijkexamen      
2.1 Praktijkexamen A – (voertuigbeheersing) 43,60 *
  Praktijkexamen A – (verkeersdeelneming) 101,40 *
2.2 Gefaseerd praktijkexamen A 74,20 *
2.3 Nader onderzoek praktijkexamen A 124,75 *
2.4 Normaal praktijkexamen B 87,90 *
2.5 Gefaseerd praktijkexamen B – fase I 74,20 *
  fase II 87,90 *
2.6 Nader onderzoek praktijkexamen B 97,20 *
2.7 Normaal praktijkexamen E bij B 87,90 *
2.8 Gefaseerd praktijkexamen E bij B – fase I 74,20 *
  fase II 87,90 *
2.9 Nader onderzoek praktijkexamen E bij B 97,20 *
2.10 Toeslag spoedbehandeling A, B of E bij B 15,15 *
2.11 Toeslag spoedbehandeling nader onderzoek praktijkexamen A, B, of E bij B 15,15 *
2.12 Toeslag afroepexamen A, B of E bij B 15,15 *
2.13 Praktijkexamen C 136,00  
2.14 Nader onderzoek praktijkexamen C 136,00  
2.15 Praktijkexamen E bij C 136,00  
2.16 Nader onderzoek praktijkexamen E bij C 136,00  
2.17 Praktijkexamen D 136,00  
2.18 Nader onderzoek praktijkexamen D 136,00  
2.19 Praktijkexamen E bij D 136,00  
2.20 Nader onderzoek praktijkexamen E bij D 136,00  
2.21 Toeslag spoedbehandeling C, D, E bij C of E bij D 15,55  
         
3. Medische geschiktheid      
3.1 Eigen Verklaring 19,75 *
3.2 Toeslag spoedbehandeling eigen verklaring 6,10 *

De met * bemerkte tarieven zijn inclusief 19% BTW. Waar geen * vermeld wordt, bestaat vrijstelling van BTW.
Artikel 2
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2008.
Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Rijswijk, 8 november 2007
De
algemeen directeur a.i. van de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht