Let op. Deze wet is vervallen op 30 september 2009. U leest nu de tekst die gold op 29 september 2009.

Regeling toegestane hulpmiddelen 2009

Uitgebreide informatie
Regeling toegestane hulpmiddelen 2009
De voorzitter van de centrale examencommissie vaststelling opgaven,
Gelet op artikel 39 , eerste lid, onderdeel h, van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. (Stb.1989, 327) en op artikel 17 van het Staatsexamenbesluit v.w.o.- h.a.v.o.-m.a.v.o. 2000 (Stb. 358);
Artikel 1
Bij de centrale examens 2009 zijn de hulpmiddelen toegestaan, zoals vermeld in bijlage 1 voor het vmbo en bijlage 2 voor havo en vwo.
Artikel 2
De CEVO publiceert ieder jaar een lijst van de informatieboeken voor de vakken waar deze zijn toegestaan, van de toegestane atlassen voor het vak aardrijkskunde, en van de toegestane typen grafische rekenmachine.
Artikel 3
Op 30 september 2008 wordt de volgende regeling ingetrokken: CEVO-07.1690, van 20 september 2007, Staatscourant van 2 oktober 2007, nr. 190.
Artikel 4. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking op 30 september 2008.
Artikel 5. Bekendmaking
De regeling zal met de bijlage in de Staatscourant worden gepubliceerd. Daarnaast is de regeling te raadplegen via www.cfi.nl van CFI, Agentschap van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Artikel 6. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als Regeling toegestane hulpmiddelen 2009.
De
voorzitter van de CEVO
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4. Inwerkingtreding
Artikel 5. Bekendmaking
Artikel 6. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht