Let op. Deze wet is vervallen op 1 augustus 2017. U leest nu de tekst die gold op 31 juli 2017.

Regeling toegestane hulpmiddelen bij centrale examens mbo

Uitgebreide informatie
Regeling van het College voor examens van 15 april 2014, nummer CvE-14.01041, houdende vaststelling van toegestane hulpmiddelen bij centrale examinering in het mbo (Regeling toegestane hulpmiddelen bij centrale examinering mbo)
Het College voor examens,
Gelet op artikel 3 van de Wet College voor examens; het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB artikel 6, eerste lid onderdeel h.
Besluit:
Artikel 1. hulpmiddelen
De toegestane hulpmiddelen, bedoeld in artikel 6, eerste lid onderdeel h van het Examenbesluit beroepsopleidingen WEB worden vastgesteld als opgenomen in de bijlage bij deze regeling.
Artikel 2. bekendmaking
De regeling zal met de bijlage en toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlage kan ook geraadpleegd worden op Examenbladmbo.nl.
Artikel 3. inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2014.
Artikel 4. citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling toegestane hulpmiddelen bij centrale examens mbo.
Het College voor examens,
de voorzitter,
Inhoudsopgave
Artikel 1. hulpmiddelen
Artikel 2. bekendmaking
Artikel 3. inwerkingtreding
Artikel 4. citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht