Let op. Deze wet is vervallen op 31 juli 2016. U leest nu de tekst die gold op 30 juli 2016.

Regeling toetsreglement van de centrale eindtoets PO schooljaar 2015-2016

Uitgebreide informatie
Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 15 juni 2015, nummer CvTE-15.01450, houdende vaststelling van toetsreglement van de centrale eindtoets primair onderwijs schooljaar 2015–2016 (Regeling toetsreglement van de centrale eindtoets PO schooljaar 2015–2016)
Het College voor Toetsen en Examens,
Gelet op artikel 7 Toetsbesluit PO;
Besluit:
Artikel 1. Toetsreglement van de centrale eindtoets primair onderwijs
Het toetsreglement van de centrale eindtoets primair onderwijs, bedoeld in artikel 7 van het Toetsbesluit PO, wordt vastgesteld voor het schooljaar 2015–2016 als opgenomen in de bijlage bij deze regeling.
Artikel 2. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2015, en vervalt op 31 juli 2016.
Artikel 3. Citeertitel en bekendmaking
Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling toetsreglement van de centrale eindtoets PO schooljaar 2015–2016.
Het College voor Toetsen en Examens,
de voorzitter,
Inhoudsopgave
Artikel 1. Toetsreglement van de centrale eindtoets primair onderwijs
Artikel 2. Inwerkingtreding
Artikel 3. Citeertitel en bekendmaking
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht