Regeling vaststelling legitimatiebewijs Kadasterwet
Het bestuur van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers,
Gelet op artikel 7b, derde lid, van de Kadasterwet,
Besluit:
Artikel 1. Begripsbepalingen
Het legitimatiebewijs als bedoeld in artikel 7b, eerste lid, van de Kadasterwet wordt vastgesteld overeenkomstig het model dat als bijlage bij deze regeling is gevoegd.
Artikel 2
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2004.
Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Apeldoorn, 1 december 2003
Raad van Bestuur,
Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht