Artikel 5.10.8
artikel 1.1 bijlage VIII
  Eisen Wijze van keuren
1. Gehandicaptenvoertuigen moeten bij voortduring blijven voldoen aan aan de in vermelde maximumconstructiesnelheid omtrent gehandicaptenvoertuigen, vermeerderd met 5 km/h. Hierbij is het bepaalde in , artikelen 28 tot en met 29a, van toepassing. Bij twijfel een rijproef uitvoeren.
2. Gehandicaptenvoertuigen mogen niet zijn voorzien van een voorziening met het kennelijke doel de controle op de in het eerste lid genoemde maximumconstructiesnelheid te bemoeilijken of te beïnvloeden. Visuele controle, waarbij eventuele aanwezige voorzieningen worden bediend of ingeschakeld.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk 2. Voertuigidentificatienummer en datum eerste toelating
+ Hoofdstuk 3. Toelating tot de weg en typegoedkeuring van alcoholsloten
+ Hoofdstuk 4. Verkoopverboden
- Hoofdstuk 5. Permanente eisen
+ Hoofdstuk 6. Wijziging in de constructie
+ Hoofdstuk 7. Schadevoertuigen
+ Hoofdstuk 8. Meetmiddelen
+ Hoofdstuk 9. Ontheffingen
+ Hoofdstuk 10. Strafbepalingen
+ Hoofdstuk 11. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht